IDEEX - Naša priorita je kvalita

Vzdelávanie

Vzdelávanie

Pre bližšie informácie si prosim vyberte oblasť alebo si stiahnite našu celú ponuku vzdelavacích kurzov vo forme brožúry (pdf).

V prípade záujmu o naše vzdelávacie kurzy, ponúkame dve formy, podľa miesta konania si možete vybrať:

 • In house kurzy (Vami vybrané miesto) - prosím kontaktujte nás s Vašou požiadavkou prostredníctvom emailu ideex@ideex.sk.
Praktická metrológia dĺžok a rovinných uhlov

Obsah a cieľ:
Dĺžka a rovinný uhol sú v strojárstve kľúčovými veličinami metrológie. Presné meranie dĺžky a rovinného uhla umožňuje vo výrobnom procese merať súradnicovo, či už v rovine alebo v priestore. Niektoré merania si vyskúšate pri praktickom meraní v laboratóriu. Podrobne vysvetlíme vplyv teploty na meranie. Naučíte sa ako vypočítať správnu skutočnú (pravú) hodnotu platnú pri teplote 20°C z nameraných hodnôt pri teplotách podstatne odlišných. Zoznámite sa s jednoduchými meraniami využívajúcimi rôzne zdroje svetla.

Obsah:

 • Tolerancie a uloženia.
 • Abbého princíp
 • Odchýlky tvaru a polohy.
 • Normy a technické dokumenty pre metrológiu dĺžok.
 • Platná metrologická legislatíva.
 • Praktické merania na posuvných meradlách, mikrometroch, dutinomeroch, výškomeroch a odchýlkomeroch.
 • Spracovanie nameraných hodnôt.
 • Kalibrácia meradiel, základné definície a pojmy, technické predpisy metrologické, kalibračné postupy, kalibračné certifikáty, neistoty meraní.
 • Schémy nadväznosti meradiel dĺžok a rovinného uhla.
 • Analýza metrologických systémov (MSA)
 • Metrológia v systémoch manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a ISO/TS 16949:2009

Cieľová skupina:
Pracovníci metrológie dĺžok, pracovníci vstupných, výstupných a medzioperačných kontrol, pracovníci útvarov riadenia kvality vo firmách a podnikoch, ktorých trápi problém metrológie, čerství adepti budúcnosti – pracovníci nanotechnológii, ktorí chcú so cťou obstáť v odborných sporoch aj na medzinárodnej úrovni, v Európskom aj celosvetovom výrobnom priestore.

Doba trvania kurzu:
1 deň

Otvorené kurzy:
Organizované v spolupráci s Global Education Centre, Košice
Viac informácii: http://www.global-education.sk/kurzy-iso/metrologia