IDEEX - Naša priorita je kvalita

Odborný garant

Ing. Jindřich Šabata - vedúci týmu poradcov. V metrologii pracuje od roku 1980. V akreditovanom kalibračnom laboratóriu ČEZ a.s., JE, K 2245 od roku 1996 a ako odborný posudzovateľ ČIA pre obory teplota, vlhkosť, tlak, hmotnosť a elektrické veličiny (ss a str. napätí a prúd, odpor) od roku 1996.

Milan Beneš – odborný poradca pre veličiny teplota a vlhkosť. V metrológií pracuje od roku 1984. V akreditovanom kalibračnom laboboratóriu ČEZ a.s., JE, K 2245 od roku 1996.

Jiří Jelínek – odborný poradca pre veličinu tlak. V metrológií pracuje od roku 1986.V akreditovanom kalibračnom laboboratóriu ČEZ a.s., JE, K 2245 od roku 1996.