IDEEX - Naša priorita je kvalita

Poradenstvo

Poradenstvo

Konzultačná a poradenská činnosť spoločnosti IDEEX PLUS, s.r.o. je orientovaná na prípravu a certifikáciu jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov v zhode s požiadavkami medzinárodných noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 20000, ISO 27001:2005, ISO 10012:2003, ISO/IEC 17025:2005, ISO/TS 16949:2009 a ďalších, orientovaných na logistiku a bezpečnosť produkcie.

Zodpovedná osoba za oblasť poradenstva

Doc. Ing. Imrich Dufinec Csc.

Špecifickou oblasťou je poradenstvo a konzultácie orientované na zvyšovanie kvality a efektívnosti pomocou:

  • projektov LEAN SIX SIGMA
  • manažérstva kvality v projektoch - ISO 10 006
  • systému manažérstva merania - ISO 10 012
  • riadenia a merania finančného a ekonomického úžitku kvality (systémov manažérstva kvality) - ISO 10 014
  • štatistických nástrojov pre systémy manažérstva kvality - TNI ISO/TR 10 017
  • efektívneho monitorovnia a merania spokojnosti zákazníkov - ISO/TS 10 004

Pre blišie informácie nás prosim kontaktujte.

Našu konzultačné a poradenské služby využili aj