IDEEX - Naša priorita je kvalita

Novinky

ISO 31000 Manažérstvo rizík

Tak ako v živote človeka by malo byť manažérstvo rizík dôležitou témou aj pre každú organizáciu. V dnešnej dobe pociťujú organizácie potrebu integrovane manažovať svoje riziká naprieč oblasťami ako napr. technické, ekonomické, enviromentálne riziká a pod. Rámec na takýto integrovaný prístup poskytuje nová norma ISO 31000 Manažérstvo rizík.

Pre zlepšenie našich služieb pre Vás a poskytnutie nových produktov sa naši konzultanti zúčastnili odborného seminára na tému ISO 31000 Manažérstvo rizík, ktorý organizovala spoločnosť Quality austria.

Na základe získaných vedomostí Vám budeme môcť v blízkej budúcnosti ponúknuť:

  • Vzdelávacie kurzy na tému manažérstvo rizík a ISO 31000.
  • Pri poskytovaní poradenských služieb Vám poskytnúť tzv. rizikovo orientovaný prístup.
 

Zoznam noviniek