IDEEX - Naša priorita je kvalita

Novinky

Zmeny v laboratóriu L2

Z dôvodu plánovaného sťahovania laboratória L2 Pri Suchom mlyne 37, 811 04 Bratislava. Konateľ organizácie v súlade so zákonom 505/2009 a príručky kvality kalibračného laboratória požiadal SNAS o pozastavenie akreditácie pre laboratórium L2 Pri Suchom mlyne 37, 811 04 Bratislava. V laboratóriu L2 bude spoločnosť vykonávať svoju činnosť do vydania nového osvedčenia, zahŕňajúceho zmeny, ako neakreditovanú, avšak naďalej v súlade s príručkou kvality a v súlade s platnými dokumentovanými postupmi kalibrácie.

Týmito zmenami nebude dotknutá akreditácia pre laboratórium L1 Košťová 1, 040 01 Košice

 

Zoznam noviniek