IDEEX - Naša priorita je kvalita

IDEEX PLUS

IDEEX PLUS s.r.o.

Malá súkromná spoločnosť poskytujúca od roku 1996 služby vzdelávania a implementácie medzinárodných noriem manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti informačných systémov, logistiky, bezpečnosti produkcie a metrológie. Máme bohaté teoretické znalosti a dlhoročné praktické manažérske skúsenosti a zručností, ktoré sú priebežne preverované a navzájom kalibrované certifikačnými autoritami.

www.ideexplus.sk